Backcasting

Backcasting to nowa metoda, która w sposób jasny i prosty pomaga analizować wizję naszej przyszłości. Stała się ona ważnym narzędziem służącym realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz poszukiwaniu rozwiązań innych złożonych problemów naszej przyszłości i naszego losu. W trakcie procesu backcasting formułuje się sąd na temat przyszłych wydarzeń. Pozwala spojrzeć na dotychczasową sytuację i trendy z punktu widzenia sytuacji docelowej. Wybierając się w daleką drogę należy precyzyjnie określić dokąd chcemy dotrzeć, jaki jest nasz cel, aby wiedzieć, które z napotkanych ścieżek wybierać. Należy jednak również wiedzieć, jaki jest nasz punkt startu i gdzie jesteśmy obecnie.

Tą drogą jest nasze życie, nasz los, nasze przeznaczenie, to jacy jesteśmy. Nasza karma.

Ekstrapolacja dotychczasowych trendów w przyszłość może pokazać zupełnie inną wizję niż pożądana, co nie pozwala wprowadzić stosownych działań korygujących dynamikę trendu. Mamy tutaj też do czynienia z czynnikami, jak czynniki empiryczne oraz egzogeniczne. Fachowy wgląd w sytuacje i zachodzące procesy umożliwiają prognozowanie dalszych tendencji rozwojowych. To metoda przewidywania, która pomaga określić następstwa zdarzeń w oparciu o ich pełną analizę. Jeżeli więc poprzez wsteczne myślenie, nie zauważymy błędów, jakie popełniliśmy to i tak nie wyciągniemy odpowiednich wniosków. Patrząc w przeszłość zdarzeń, które miały miejsce w naszym życiu, możemy więc zminimalizować ich negatywne następstwa, wiedząc jak na obecnym poziomie z nimi postępować. To nasza karma, los, który towarzyszy na wszystkich etapach życia. Przed i po.

To pełny przekaz naszej świadomości, którą możemy zaprzęgnąć do ukazania pewnych zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości. Zawsze więc będziesz mieć wyraźny wpływ na swój los oraz poznasz swoje szczęśliwe i sprzyjające okresy, zapanujesz nad swoim życiem. Nigdy więcej nie będziesz działać przez przypadek i zaczniesz wyraźniej i coraz skuteczniej wpływać na swój własny los. Każdy z Was ma określoną wizję swojego szczęścia i dąży do niej. Jednakże świadomość naszych potrzeb jest bardzo często bezkrytyczna. Nie patrzymy na innych, my jesteśmy w tym najważniejsi. Do tych zmian nie zawsze jesteśmy przygotowani. Stres, lęki, traumy i złe wspomnienia, negatywne programy przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie, czasami pamięć o traumatycznych przeżyciach z poprzednich wcieleń przechowywana przez nasze komórki ciała – wszystko to odciska się na naszej podświadomości i nie pozwala na obiektywne spojrzenie na nas samych. Z drugiej strony backcasting pozwala na ograniczenie negatywnych wpływów energetycznych jak również karmicznych, bo przecież polega to między innymi na kontroli tego co przeżywamy i będziemy przeżywać.

Backcasting to esencja dotychczasowych nauk ezoterycznych, nie mniej najlepsza strategia polega na tym, by nie mieć przesadnych oczekiwań. Daje nam czysty i klarowny opis energii zawartej w Nas samych. Z tą wiedzą możecie w pełni świadomie, bez fałszywych wniosków oczekiwać przyszłości. Najważniejsze jest przyjęcie rady wyroczni delfinickiej. Poznanie samego siebie jest niezbędne, jeśli mamy zaakceptować siebie takimi jakimi jesteśmy, co z kolei jest podstawowym warunkiem do zaakceptowania innych takimi, jakimi są. Prowadzi do dogłębnego rozpoznania tego, kim naprawdę jesteśmy, całkowicie uwalnia od lęku i wprowadza prawdziwą miłość do naszego życia. Całkowita akcepcja siebie i otoczenia jest logicznym niezbędnikiem do kontroli naszego życia. Nie możemy zrozumieć, a tym bardziej kontrolować tego, czego nie znamy, boimy się, bądź nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Backcasting jest więc metodą wyjścia na prostą i utrzymywania jej możliwie jak najdłużej.

Proces backcastingu może trwać latami, choć zależy od tego jakiej przyszłości pragniemy – im bardziej jest ona złożona, tym więcej wymaga nakładu środków. Jeśli mowa o naszym życiu, takie plany sięgają od 25 do 50 lat w przód. Nie ma na to ustalonej reguły, ale zawsze należy liczyć się z poważnym podejściem do wyznaczonego celu, cierpliwości i pokładu wiary w to, co robimy, bowiem my sami jesteśmy tutaj przyczyną i celem działań. To my chcemy poprawić swoje życie a to, jak już zostało wspomniane, wymaga nie tylko naszego uporu, ale też akceptacji ludzi, którzy są powiązani z naszym życiem.

Backcasting nie mniej, nie więcej oznacza „prognozowanie wstecz”, bowiem wszystko zaczyna się od określenia celu – czyli przyszłości, jakiej chcemy. By ją zrealizować musimy zacząć cofać się, aż dojdziemy do teraźniejszości, by móc zbudować podwaliny a następnie solidną konstrukcję, na której nasz cel ma się stabilnie opierać. Backcasting jest również narzędziem, którego używa się w celu prognozowania przyszłości firmy i określenia kilku możliwych ścieżek sukcesu, ale jest o tyle bardziej dogodna, że pozwala na nieograniczone możliwości, o ile jesteśmy w stanie im sprostać na etapie „prognozowania wstecz”.

Backcasting określa dystans między teraźniejszością a pożądaną przyszłością, pokazuje nam jak daleko bądź blisko jesteśmy od swoich celów i marzeń. Wszystko jednak opiera się na najważniejszym czynników – nas samych. Bowiem tylko dokładne poznanie siebie pozwoli na dotarcie do celu wg wytycznych jakie sobie ustalimy.