Koronowirus. Kłopoty z mszą intencyjną, nie martw się.

Jeśli szukasz autentycznej i prawdziwej duchowej pomocy w końcu dotarłeś we właściwe miejsce. Stąd tak ważny jest wymiar duchowy każdej żywej istocie na tej planecie.

Intencje, modlitwy, prośby.

Posiadanie indywidualnego kierownika duchowego nie stanowi koniecznej praktyki religijne. Ryt to nasza nadzieja, to lekarstwo na nasze życie i naszą duszę. Niemniej jednak z osobistej relacji jako pomocy w rozwoju duchowym wypływa wiele korzyści natury moralnej. Rytuał intencyjny niezależnie od wiary, pochodzenia w zakresie swojej pomocy dotyczy przede wszystkim szczęścia, dobra materialnego, spokoju duchowego i wewnętrznego. W tym także spełnienie się zawodowe, jak i osobiste by spełniać się tu i teraz. Bądź pewny/a że zainwestuję w to swój czas, energię, i całą miłość astralną. To praktyczny akt odwagi i poświęcenia, powinien być szczery i z potrzeby serca,

Rytuał w Twojej intencji zostanie odprawiony indywidualnie wg wskazówek raz wytycznych osoby zamawiającej. Rytuał może dotyczyć w swojej intencji osoby chorej, ofiary czy innej sytuacji. Może to być też rytuał sprawowany w poleconej intencji za duszę osoby chorej lub zmarłej, o radość życia wiecznego. Można też prosić o modlitwę o zdrowie dla najbliższej rodziny i opiekę duchową. Dotyczy to spraw codziennych jaki sytuacji kryzysowych. Z hojnością człowieka który pragnie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oddaje zainteresowanym swój czas i poświęcenie. W tych działaniach znajduje się żywy oddźwięk potrzeby ducha i niesienia współczucia wszystkim potrzebującym. To bezpośrednia pomoc osobom zmagających się z problemami natury duchowej i emocjonalnej. Każda z tych intencji nosić nasz prywatny rys.

FORMY POMOCY

relacje w małżeństwie i rodzinie,
uzależnienia i współuzależnienia,
trudności w przyjmowaniu sakramentów,
uwikłanie w różne formy zła,
osamotnienia, lęki, frustracje,
depresje,
kryzysy,
problemy w miejscu pracy oraz w szkole,
żałoba,
rytuał płodności
problemy duchowe
doświadczenie nękania energetycznego

To rodzaj odpowiedzialności za wspólne dobro, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.